Thay hình đại diện chủ đề: Tin tức Tiếp tục rộ lên thông tin Samsung sẽ từ bỏ mảng kinh doanh máy ảnh

Tiếp tục rộ lên thông tin Samsung sẽ từ bỏ mảng kinh doanh máy ảnh