Thủ tục ngừng kinh doanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mlawkey, 25 Tháng mười 2020.

 1. mlawkey Thành Viên Mới

  Tạm ngừng kinh doanh là gì? Áp dụng trong những trường hợp nào? Tạm ngừng kinh doanh sau bao lâu thì được phép kinh doanh trở lại? Đây là những vấn đề mà rất nhiều cá nhân tổ chức quan tâm. Vậy chúng tôi xin được trích dẫn những tư vấn của một công ty luật uy tín.

  1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty
  Theo luật doanh nghiệp 2014

  Thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

  Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng

  • Biên bản họp hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh

  • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh

   • Đăng bố cáo: Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, Ngoài ra, nếu quan tâm, bạn có thể tham khảo dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH của chúng tôi để hiểu thêm/
  1. Thời hạn tạm ngừng:
  Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

  Chú ý khi tạm ngừng kinh doanh:  1. Các quy định khác Theo luật doanh nghiệp 2014:
  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
  • Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh sau khi tiến hành thủ tục thành lập công ty

  • Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế cho thời gian đã hoạt động;

  • Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

  • Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

  • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.
  Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn./
  Chủ đề tương tự

Chia sẻ trang này