Thay hình đại diện chủ đề: Tin tức Sony Z Series đã chạy được Android 5.0 Lolipop AOSP ngày update đang tới rất gần

Sony Z Series đã chạy được Android 5.0 Lolipop AOSP ngày update đang tới rất gần