1. Happy time [MS24] - 42472
  Tên ngưới chụp: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  Số lượng người trong hình: 2 người
  SDT: 0903229146
  Link FB: facebook.com/manilaMaa
  Địa điểm chụp: Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam
  Chủ đề ảnh: Lưu giữ kỉ niệm
  Chủ đề tương tự
  VanHelsing thích bài này.

Chia sẻ trang này