Thay hình đại diện chủ đề: Tin tức Giao diện MIUI nay đã có thể cài trên các máy Android 2.3 và mới hơn

Giao diện MIUI nay đã có thể cài trên các máy Android 2.3 và mới hơn