phuongtra's Recent Activity

  1. phuongtra đã trả lời vào chủ đề Giải ngố giúp em vụ màn hình chuẩn màu là sao ạ?.

    Đang xài con 27UL550 đã thấy màu rất ngon chỉ thua đàn anh 27UL850 ở USB-C và HDR400, còn lại màu sắc đều được cân chuẩn sẵn từ nhà máy...

    18 Tháng sáu 2019 lúc 10:22