kennys2westlife's Recent Activity

  1. kennys2westlife đã trả lời vào chủ đề góc trầm trồ.

    vào đây mà thêm thông tin nè https://viettel.vn/vas

    25 Tháng sáu 2019 lúc 07:56
  2. kennys2westlife đã trả lời vào chủ đề Lắp mạng khu vực Hà Nội.

    dùng của viettel cũng ổn phết này https://shop.viettel.vn/landing/kmcombo1

    24 Tháng sáu 2019 lúc 15:30