Gia Quan's Recent Activity

  1. Gia Quan đã trả lời vào chủ đề Thanh toán online, ở nhà tránh dịch nhận chiết khấu 5% từ MobiFone.

    Mỗi thuê bao chỉ đc hưởng chiết khấu 1 lần thôi hả bác

    18 Tháng chín 2020 lúc 14:49
  2. Gia Quan đã trả lời vào chủ đề Thanh toán online, ở nhà tránh dịch nhận chiết khấu 5% từ MobiFone.

    Tiền chiết khấu được trừ luôn khi thanh toán hả bác

    18 Tháng chín 2020 lúc 14:43