caogialac's Recent Activity

  1. caogialac đã trả lời vào chủ đề Chọn máy cấu hình ngon, chạy mượt mà, giải trí nhẹ nhàng tại gia..

    Dự tính mua 1 con bền lâu tầm tiền từ 24-27 triệu thôi . Cũng đang ngắm Mac với LG gram . Mà thấy 2 con này ngang ngang nhau nên khó mà lựa.

    18 Tháng tám 2019 lúc 13:42